TERMENI ŞI CONDIŢII

CONDIȚII GENERALE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului de către potenţialii vizitatori sau clienţi interesați de devoltarea unei afaceri în regim de franciză, denumiți in continuare ”utilizatori”. Accesând şi navigând pe acest site, veți accepta termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

COFFEOL ROMANIA, nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software.

COFFEOL ROMANIA deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate asupra aplicației software şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţiaplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea exclusivă a COFFEOL ROMANIA, care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutulşi/sau structura site-ului în orice moment şi fară nicio informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutulşi prezentarea site-ului sunt deţinute de COFFEOL ROMANIA. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea COFFEOL ROMANIA.

Accesul si utilizarea paginii sunt gratuite şi au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe site sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii COFFEOL ROMANIA pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul COFFEOL ROMANIA nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al persoanei responsabile cu protecția datelor personale (denumit ”DPO”- „Data Protection Officer”) din cadrul COFFEOL ROMANIA.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor oferite de COFFEOL ROMANIA.

COFFEOL ROMANIA nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;

– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;

– inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, COFFEOL ROMANIA nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produse, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului nu poate constitui o ofertă angajantă sau fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea COFFEOL ROMANIA în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web, a informațiilor și a altor materiale nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (denumit ”GDPR”) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu informatiile publicate pe acest site, fiecare parte se obliga sa se conformeze cu legislatia aplicabila prvind protectia datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in legatura cu protectia datelor cu caracter personal.

Fiecare parte, in masura in care va divulga celeilalte parti date cu caracter personal privind angajtii sai sau reprezentantii sai in scopul executarii contractului, se va asigura ca va divulga numai informatiile necesare acestui scop.

Fiecare parte va solicita celeilalte parti numai datele cu caracter personal necesare executarii contractului si in masura in care exista alt scop pentru care solicita datele cu caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia aplicabila, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

Fiecare parte care divulga date personale ale angajatilor/reprezentantilor sai se asigura ca a furnizat acestora informatiile prevazute de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

Pentru evitarea oricarui dubiu, partile iau cunostinta si convin ca fiecare parte sa determine in mod independent scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legatura cu Contractul actionand ca un operator in sensul art. 4 alin. 7 din Regulamentul nr. 679/2016

In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre parti actioneaza ca o persoana imputernicita a celeilalte Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealalta parte in legatura cu contrcatul, partile se obliga sa incheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile din articolele 26 si 28 din regulamentul nr. 679/2016 sii/sau din orice artiol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

Fiecare parte isi asuma in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Incalcarea de catre o parte a prezentelor prevederi precum si a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 si a normelor general obligatorii adoptate inlegatura cu protectia datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciata ca o incalcare comuna si nu poate genera raspunderea solidara fata de persoana sau institutia care constata aceasta incalcare.

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

COFFEOL ROMANIA nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze COFFEOL ROMANIA prin unul din mijloacele afişate în pagina de „Contact” a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şiinformaţiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMAŢII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate serviciile COFFEOL ROMANIA.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor paginii web, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice, cu respectarea prevderilor GDPR.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de COFFEOL ROMANIA utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

COFFEOL ROMANIA nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice utilizator care vizitează site-ulşi, care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

  • prelucrarea acestor date şiinformaţii personale de către COFFEOL ROMANIA în vederea efectuării de studii de piaţă;
  • transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct;
  • soluţionarea de către COFFEOL ROMANIA a cererilor, întrebărilor şireclamaţiilor adresate (a se vedea pagina „ Contact” din site);
  • alte activităţi întreprinse de COFFEOL ROMANIAşi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

COFFEOL ROMANIA va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Contact” din site.

ȚINE LEGĂTURA CU NOI
Abonează-te

Abonează-te și vei fi primul care află despre noutățile Coffeol.Termeni şi condiţiiPolitica de confidenţialitate

Coffeol © All rights Reserved .