POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Societății BRASHMORE FRANCHISING SRL, persoana juridică română, cu sediul în Brasov, str.Aleea Magnoliei, nr.12, bl.99, sc.B, ap.7, jud.Braşov, Romania, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J8/1768/2011, C.U.I. RO293183399, în calitate de operator de date cu caracter personal

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.coffeol.ro .

Regulamentul General Privind Protecţia Datelornr. 679/2016 (denumit ”GDPR”) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu informatiile publicate pe aceasta pagina web, fiecare parte se obliga sa se conformeze cu legislatia aplicabila prvind protectia datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in legatura cu protectia datelor cu caracter personal.

Fiecare parte, in masura in care va divulga celeilalte parti date cu caracter personal privind angajtii sai sau reprezentantii sai in scopul executarii contractului, se va asigura ca va divulga numai informatiile necesare acestui scop.

Fiecare parte va solicita celeilalte parti numai datele cu caracter personal necesare executarii contractului si in masura in care exista alt scop pentru care solicita datele cu caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia aplicabila, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

Fiecare parte care divulga date personale ale angajatilor/reprezentantilor sai se asigura ca a furnizat acestora informatiile prevazute de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

Pentru evitarea oricarui dubiu, partile iau cunostinta si convin ca fiecare parte sa determine in mod independent scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legatura cu Contractul actionand ca un operator in sensul art. 4 alin. 7 din Regulamentul nr. 679/2016

In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre parti actioneaza ca o persoana imputernicita a celeilalte Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealalta parte in legatura cu contrcatul, partile se obliga sa incheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile din articolele 26 si 28 din regulamentul nr. 679/2016 sii/sau din orice artiol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

Fiecare parte isi asuma in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Incalcarea de catre o parte a prezentelor prevederi precum si a prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 si a normelor general obligatorii adoptate inlegatura cu protectia datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciata ca o incalcare comuna si nu poate genera raspunderea solidara fata de persoana sau institutia care constata aceasta incalcare.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II. 1. Dacă sunteți client al site-ului, COFFEOL ROMANIA, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul COFFEOL ROMANIA, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator  sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, COFFEOL ROMANIA va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail, număr de contact.

II. 2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, COFFEOL ROMANIA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de Contact / Alătură-te echipei / Reclamații /Intrebări / Franciză, în măsura în care ne contactați în acest fel. 

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al site-ului,  COFFEOL ROMANIA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă COFFEOL ROMANIA în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea COFFEOL ROMANIA de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de COFFEOL ROMANIA, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al COFFEOL ROMANIA de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, COFFEOL ROAMNIA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de COFFEOL ROMANIA, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al COFFEOL ROMANIA de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, COFFEOL ROMANIA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina COFFEOL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul „Ștergere cont” din secțiunea „Informațiile contului meu”, COFFEOL ROMANIA va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, COFFEOL ROMANIA va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de COFFEOL ROMANIA pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, COFFEOL ROMANIA poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină COFFEOL ROMANIA în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Pentru administrarea site-ului;

În situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către COFFEOL ROMANIA prin intermediul site-ului;

 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către COFFEOL ROMANIA pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către COFFEOL ROMANIA, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea COFFEOL ROMANIA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către COFFEOL ROMANIA a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

În cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, COFFEOL ROMANIA să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

Persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

Persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către COFFEOL ROMANIA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al COFFEOL ROMANIA sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care COFFEOL ROMANIA poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

În orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
ȚINE LEGĂTURA CU NOI
Abonează-te

Abonează-te și vei fi primul care află despre noutățile Coffeol.Termeni şi condiţiiPolitica de confidenţialitate

Coffeol © All rights Reserved .